Alle zeilende passagiersschepen in de historische zeilvloot worden voor 1 april 2024 extra gecontroleerd op gebreken. Dat heeft het kabinet besloten. De vloot moet voor het begin van het volgende vaarseizoen aantoonbaar veiliger zijn.

Het gaat om ongeveer 400 traditionele (houten) zeilschepen die worden gebruikt voor dagtochten of schoolreizen op onder andere de Waddenzee en het IJsselmeer. De schepen worden gezamenlijk ook wel de bruine vloot genoemd. Ze zijn vaak meer dan honderd jaar oud en werden vroeger gebruikt voor de vrachtvaart in de visserij.

Mast en tuigages

Van alle schepen worden in ieder geval de mast en de tuigages gecontroleerd. Per schip komen er twee controleurs langs zodat niets over het hoofd wordt zien. “Daarvoor is het uiteraard belangrijk dat alle schippers hun verantwoordelijkheid nemen en volledig meewerken aan de onderzoeken”, zegt demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De afgelopen jaren gebeurden er verschillende dodelijke ongelukken door het afbreken van houten masten of andere onderdelen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed eerder onderzoek naar de dodelijke ongevallen. Die werden veroorzaakt door achterstallig onderhoud en verborgen gebreken.

In september waarschuwde de OVV dat de keuringsinstanties die toezicht moeten houden dat nog steeds niet goed doen en te weinig kennis van zaken hebben. Door beter overleg tussen de Inspectie vanuit de Rijksoverheid en de keuringsinstanties van de branchevereniging voor de binnenvaart moeten de keuringen beter worden.

Verder is het streven dat meer schippers zich gaan aansluiten bij die branchevereniging zodat zij beter op de hoogte blijven van risico’s en veiligheidsmaatregelen. Ook worden op termijn strengere regels vastgelegd.