Ongeveer 4600 adressen rond Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen kunnen aanspraak maken op compensatie voor geluidsoverlast. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

Het gaat om de omwonenden die tussen november 2017 en oktober 2019 bij een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Deze handhavingspunten worden gebruikt om na te gaan of de geluidsnormen worden overschreden. Omdat er de afgelopen jaren al werd gevlogen volgens nieuwe regels die nog niet waren vastgelegd, werd er echter niet gehandhaafd als de grenswaarden werden overschreden.

In 2020 gaven negen omwonenden aan dat ze daardoor schade hebben geleden. Zij dienden een verzoek in tot nadeelcompensatie. Een onafhankelijke commissie heeft daarop geoordeeld dat deze manier van handhaving inderdaad hun woongenot heeft beschadigd en dat ze recht hadden op compensatie.

Tussen de 50 en 2200 euro

Het ministerie heeft het advies van de commissie overgenomen en heeft laten onderzoeken hoeveel andere omwonenden vergelijkbare omstandigheden hadden. Dat blijkt te gaan om die 4600 adressen. Zij krijgen volgende week een brief thuis met informatie over de aanvraagprocedure voor compensatie. Tussen 1 mei en 31 juli kunnen zij dan zo’n aanvraag indienen.

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de overschrijding van de geluidsnormen en de WOZ-waarde van het adres. Het merendeel van de bedragen zal volgens het ministerie tussen de 50 euro en 2200 euro vallen.