Het kabinet wil communicatie van gevangenen met de buitenwereld verder inperken. Minister Franc Weerwind stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat aanvullende maatregelen tegen ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit gevangenissen mogelijk maakt.

Volgens het voorstel kan de minister in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught of op Afdelingen voor Intensief Toezicht in andere gevangenissen contacten van gedetineerden helemaal verbieden als er zeer ernstige risico’s voor de veiligheid van de samenleving zijn.

Toezicht op gesprek tussen gedetineerde en advocaat

Verder wordt “visueel toezicht” op gesprekken tussen een gedetineerde en een advocaat geïntroduceerd. Ook staat in het wetsvoorstel een maximum van twee advocaten met wie een gevangene vertrouwelijk kan communiceren.

Volgens Weerwind is dat laatste niet alleen bedoeld om crimineel handelen tegen te gaan. Het moet ook de veiligheid van advocaten ten goede komen die het risico lopen om door gedetineerden onder druk te worden gezet.

De minister zegt de kleine groep criminelen te willen aanpakken die zelfs vanuit de gevangenis Nederland onveiliger maakt.