De politie heeft een opeenstapeling van ernstige fouten gemaakt ten opzichte van een agent die in 2019 zelfmoord pleegde. Er was sprake van grove nalatigheid. Die conclusie trekt een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Brouwer van Achtkarspelen. Maar de commissie concludeert ook dat een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenissen op het werk en de dood van de man niet is aangetoond.

Brouwer zegt dat de fouten moeten worden gekwalificeerd als minachting en dat ze te herleiden zijn tot besluiten en handelingen van individuele personen. “Maar dat betekent niet dat individuele personen hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk mogen worden gehouden.”

Het onderzoek gaat over een agent die werkte bij de Landelijke Eenheid en die tegen zijn zin werd overgeplaatst binnen de politieorganisatie.

Excuses aan nabestaanden

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat er fouten zijn gemaakt. In een reactie op het rapport van Brouwer zegt korpschef Henk van Essen dat de “conclusie dat we het niet goed hebben gedaan onontkoombaar is”. De korpsleiding en de leiding van de Landelijke Eenheid hebben de nabestaanden van de agent excuses aangeboden.

De politie benadrukt dat de Landelijke Eenheid op dit moment grondig wordt hervormd en opgesplitst in twee eenheden. Volgens minister Yesilgöz van Justitie, die het onderzoek van Brouwer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, onderstreept het rapport het belang van de transitie van de Landelijke Eenheid.

Van Essen belooft dat hij alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat zich in de toekomst vergelijkbare menselijke drama’s kunnen voordoen.

De Nederlandse Politiebond, die had aangedrongen op aanvullend onderzoek, zegt in een reactie op het rapport dat de politie een meer mensgerichte organisatie moet worden. Volgens voorzitter Jan Struijs is het korps toe aan een “morele revisie”.