De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Noord-Brabant zijn op het laatste moment geklapt. De BBB zegt toch niet in te kunnen stemmen met het coalitieakkoord tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Dat zou maandag worden gepresenteerd.

De BBB laat weten dat de partijen het niet eens zijn over de zogenoemde stallendeadline, een breekpunt voor de partij. “BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen standhoudt en ook niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging”, schrijft de partij. Volgens de BBB is de maatregel onrealistisch en onhaalbaar en zijn er alternatieven.

Stallendeadline

Op 1 maart, twee weken voor de verkiezingen, maakte het oude college bekend dat de provincie voorlopig geen vergunningen meer verleent aan bouwprojecten die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving werden en worden hierdoor geraakt.

Tegelijkertijd moeten Brabantse melkveehouders voor 1 januari 2024 een emissiearme stalvloer hebben. Dat zou de stikstofuitstoot drastisch moeten verminderen, maar daarvoor moeten veel boeren hun stallen verbouwen. Zonder vergunning is dat niet mogelijk. De BBB vindt daarom dat die deadline van tafel moet.

Opnieuw in gesprek

De BBB zegt “de handdoek niet in de ring te gooien” en nodigt de Staten uit om “samen tot een stabiel en breed gedragen college te komen”. Volgende week is er een extra Statenvergadering, meldt Omroep Brabant.