In de Tweede Kamer is flink gesteggeld over het vastzetten van minderjarige asielzoekers die weinig kans maken op asiel in de Europese Unie. Morgen spreken Europese asielministers en -staatssecretarissen elkaar in Luxemburg over nieuw asielbeleid en het vastzetten van kinderen is een plannen waarover ze het gaan hebben. Dat levert spanning op, ook tussen coalitiepartijen.

Het gaat erom, legde staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) vandaag uit in debat met Kamer, dat er een verplichte procedure komt aan de Europese buitengrenzen om migranten die weinig tot geen kans maken op asiel eruit te halen. Om ze vervolgens snel terug te kunnen sturen naar het land van herkomst, moet je volgens hem wel zorgen dat je nog zicht op ze hebt.

Dat doe je door ze “in een door de overheid gecontroleerde omgeving” te houden, aldus Van der Burg. “Ik wil wel weten waar de mensen zijn als blijkt dat ze niet mogen blijven.” En dit moet ook gelden voor minderjarige alleenstaande asielzoekers en gezinnen met kinderen, betoogde hij. Want uitzonderingen leiden tot misbruik, is het idee: “Dan zegt iedereen dat hij 17 is”.

In strijd met coalitieakkoord

VVD en CDA konden zich wel vinden in deze Nederlandse inzet voor de asieltop, maar de andere twee coalitiepartijen waren er minder over te spreken. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder stelde dat Van der Burg in strijd met coalitieakkoord handelde . “Het kan toch niet waar zijn dat er verplichte grensprocedures komen voor alleenstaande minderjarigen.”

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt was ook niet blij. “We moeten er alles aan doen dat die kinderen goed terechtkomen. Daar hoort detentie niet bij.” Ze vroeg de staatssecretaris om waarborgen voor goede opvang voor minderjarigen en om ervoor te zorgen dat ze niet maanden vastzitten.

Geen tralies, wel detentie

Een deel van de oppositie ging er harder in. “Het opsluiten van twaalf-, dertien-, veertien-, vijftien-, zestien-, zeventienjarigen, dat vind ik nogal wat”, zei Voltleider Laurens Dassen. “Het is gewoon detentie”, zei Kati Piri van de PvdA. “Misschien niet achter tralies, maar als je nergens heen kan, dan is dat detentie.” Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu noemde het “inhumaan”.

Het woord detentie wilde Van der Burg niet horen en hij bleef bij zijn standpunt. “Als u met mij vindt dat mensen die niet in Europa mogen blijven, ook Europa moeten verlaten”, zei hij tegen de Kamer. “Dan moet je daarvoor toch de omstandigheden creëren?” Hij benadrukte dat dit specifieke beleid alleen moet gelden voor mensen die weinig kans maken op asiel.

Een aantal voorstellen van Kamerleden om het kabinet op een ander spoor te zetten, kon niet op een meerderheid rekenen.

Dat coalitiepartijen het oneens waren, is niet verrassend. Het kabinet en de coalitie proberen al maanden overeenstemming te bereiken over asiel en migratie. VVD en CDA willen vooral de instroom van asielzoekers ontmoedigen en inperken omdat de opvang vastloopt, terwijl D66 en ChristenUnie ruimhartig willen zijn.