Kandidaten van Kleur

Joan-Nunnely

Don Ceder – ChristenUnie #4

Don Ceder (1989) is advocaat, spreker en gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij is door zakenblad Forbes geselecteerd voor de ’30 under 30 Europe’ lijst vanwege zijn innovatieve inzet op het gebied van schulden en armoede.

Zijn bijdrage aan het versterken van de rechtspositie van consumenten leverde Ceder in 2014 een nominatie voor Amsterdammer van het jaar op. Op zijn 25ste opende hij het advocatenkantoor Ceder Advocatuur en richtte zich op het bijstaan van clienten die te maken hebben met onrechtmatige kosten en schulden. In 2019 werd hij vanwege zijn werkzaamheden genomineerd voor een Gouden Zandloper award. 

Ceder is momenteel namens de ChristenUnie fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht bij het Fonds voor cultuurparticipatie en Stichting Tear en lid van de Adviesraad van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In zijn vrije tijd is Don actief als DJ.

Joan-Nunnely

Efraïm Hart – ChristenUnie #18

In een tijd van polarisatie en veel aandacht voor verschillen, zie ik in de ChristenUnie de verbindende partij die nodig is om de samenleving weer samen te brengen. We zijn een betrouwbare partner en zien de problematiek in de maatschappij. We tonen moed door op te komen voor kwetsbaren en door mensen in hun kracht te zetten. Waar mijn hart als arts in de politiek sneller van gaat kloppen is aandacht voor de zorg, specifiek het tegengaan van gezondheidsverschillen, forse inzet op preventie en goede gezondheid,  steun voor mantelzorgers en het weghalen van financiële barrières door bijvoorbeeld de tolkenvergoeding en anticonceptie in het basispakket.

Joan-Nunnely

Nathalie Nede – Christenunie #43

Ik heb van huis uit meegekregen dat je alles kan worden wat je maar wil. En dat geloof ik nog steeds. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het als vrouw van kleur soms extra moeilijk is. Ik wil me inzetten om het voor de generaties na mij makkelijker te maken. Zodat zij in een samenleving kunnen opgroeien waarin zij gelijkwaardig zullen zijn.

Er zijn weinig rolmodellen van kleur en hoe kun je iets worden wat je niet kent? Daarom is het belangrijk dat er voorbeelden zijn van mensen van kleur in allerlei beroepsgroepen en functies, zodat kinderen weten dat zij alles kunnen worden wat ze maar willen. Helaas zien we in ons land nog te weinig mensen van kleur in hoge posities of in de politiek. Dat is jammer, omdat inclusie verrijkt. Deze inclusie brengt meer diverse en creatievere oplossingen. Daarnaast vergroot het de talentenpool. Daarom is nodig dat we meer representatie in alle sectoren hebben. Daarmee bieden we een breder perspectief aan jonge mensen van kleur. Dat is de reden dat ik mij verkiesbaar stel. Zodat meer mensen van kleur dit zullen gaan doen, omdat ze zien dat het kan. Ik draag op deze manier een steentje bij. Iedereen kan dat doen, op zijn of haar eigen manier, maar vooral ook door te gaan stemmen. Laten we elkaar in onze kracht zetten, elkaar steunen en elkaar helpen. Want alleen samen kunnen we de maatschappij veranderen.

Ik vind het belangrijk dat we een maatschappij creëren waarin we aandacht hebben voor mensen. Een maatschappij die niet draait om geld en macht, maar een maatschappij die draait om mensen. Dat is ook de reden dat ik voor de ChristenUnie heb gekozen. De ChristenUnie heeft namelijk aandacht voor wat echt telt. Zo willen wij bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en privé. Meer aandacht voor het gezin en mantelzorg. De ChristenUnie zet zich in voor gelijkwaardigheid, want alle mensen zijn waardevol. Een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en je kan worden wat je wil.