Kandidaten van Kleur

Joan-Nunnely

Jaap Jonkers – CDA #27

Mijn naam is Jaap en kansen geven kan. Als baby lag ik niet in een gespreid bedje. Ik ben te vondeling gelegd bij een katholiek weeshuis in La Paz, Bolivia. Ik ben dankbaar dat ik niet hoefde op te groeien tot schoenpoetser in de straten van La Paz maar via adoptie terecht kwam in een liefdevol gezin in Hardenberg. Omdat het lot mij gunstig was gezind, zie ik het helpen van anderen en het doorgeven van kansen als mijn verantwoordelijkheid. Daarom heb ik mij gekandideerd als volksvertegenwoordiger namens het CDA.

 Al 15 jaar werk ik samen met studenten om ondernemerschap te stimuleren, armoede te verlichten en de natuur te beschermen. Dit doen wij via microfinancieringsprojecten in Bolivia, Zambia, Tanzania, Cambodja en voorheen Madagaskar en Maleisië. Daarnaast heb ik als reserve officier bij de Koninklijke Landmacht geholpen bij wederopbouwprojecten in conflictgebieden. Door deze ervaringen besefte ik dat ik op mijn best ben in dienst van de samenleving.

 Als Kamerlid wil ik werken aan een samenleving waarin wij niet in competitie zijn met elkaar maar samen de verantwoordelijkheid nemen de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Daartoe reken ik toenemende armoede als gevolg van de coronacrisis en het klimaat. Ik ga voor een Nederland met meer solidariteit tussen bevolkingsgroepen, meer kansengelijkheid en aansprekende klimaatdoelen. Ik hoop dat jij mij daarbij wil helpen.

Joan-Nunnely

Ik ben Mustafa Bal, kandidaat-Kamerlid namens het CDA en ik sta op nr. 33 van de kandidatenlijst van het CDA.

Als kind van Turkse gastarbeiders ben ik geboren en getogen in Gorinchem. Na het behalen van mijn mavodiploma ben ik op 18-jarige leeftijd beroepsmilitair geworden. Ik ben trots dat ik met mijn 21 dienstjaren een bijdrage heb kunnen leveren aan de veiligheid van en voor Nederland.

In het dagelijks leven ben ik adjudant-onderofficier binnen de Koninklijke Marechaussee in de functie van Mentor/Supervisor Beroeps Praktijk Vorming. Daarmee geef ik invulling aan mijn missie om een persoonlijke bijdrage aan een mooiere maatschappij te leveren. De Koninklijke Marechaussee is daarin van grote toegevoegde waarde: want iedereen kan meedoen, wij laten niemand in de steek en zorgen voor de veiligheid van de staat.

Ook bij het CDA kan iedereen meedoen. En ook het CDA laat niemand in de steek. Door om te zien naar elkaar en samen onze schouders eronder te zetten, wil ik met het CDA werken aan het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek en werken aan een beter Nederland.

We leven in een mooi land en hebben het voorrecht te leven in een land waar vrijheid en burgerschap elke dag wordt beleefd. Mijn vrijheid om te kunnen zijn wie ik ben, voel ik als een opdracht om ook de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Daar zal ik ook na de verkiezingen voor blijven strijden.

Mij is meermaals, zeker in mijn rol als militair, verteld dat ik signaleer, benoem en oplossingen eis in plaats van weg te kijken, te verbloemen of populaire oneliners te schreeuwen. Ik ben er namelijk niet om populair te zijn of om mee te buigen naar wie mij in hun kamp willen hebben.

In een Nederland dat politiek en maatschappelijk verdeeld is, zie ik een belangrijke taak weggelegd voor de politici want vooral nu is het ontzettend belangrijk om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. Door mijn unieke achtergrond maak ik graag deel uit van deze missie. Ieder mens is uniek, niet beter of slechter, maar zó mooi anders.

Het zijn niet zozeer onze verschillen maar onze gezamenlijke doelen waar ik voor wil strijden. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en vormen met elkaar de samenleving. De sterke schouders tillen voor de zwakkeren. Hulp bieden aan hulpbehoevenden en een voorbeeld stellen zodat de onderlinge solidariteit wordt gestimuleerd.

Ik geloof in de kracht van samen leven, werken en lief en leed delen. Door samen te doen wat samen kan wil ik vooral gebruik maken van de bestaande kennis en ervaringen van mijn omgeving en mijn collega’s.

Samen zij aan zij om vervolgens voorwaarts mars te gaan.

Ik ben ontzettend trots op mijn achtergrond, mijn opvoeding vanuit thuis en de vorming die ik heb meegekregen door het werken binnen Defensie.

Loyaliteit is niet afhankelijk van je nationaliteit maar van je identiteit. Daardoor ben ik trots op wie ik nu ben. Als beroepsmilitair en veteraan ben ik Defensie dankbaar dat ik heb kunnen leren en mezelf heb kunnen ontwikkelen ten dienste van onze samenleving. Ik kijk met veel trots naar mijn loopbaan maar ik ben vooral trots op de volgende 3 dingen:

1. Ik heb binnen Defensie geleerd om samen te werken met alle lagen en kleuren van de samenleving en ben hierdoor oprecht trots op onze inclusieve samenleving.

2. Ik heb geleerd om daadkrachtig te zijn, op te komen voor anderen, hen te beschermen en mijn verantwoordelijkheid hierin te nemen.

3. Ik heb geleerd om het landsbelang boven het eigen belang te stellen.

Ik ben trots dat ik kan zeggen dat ik, Mustafa Bal, in alle vrijheid met een Turkse achtergrond kan werken aan mijn Nederlandse toekomst. Ik ben een militair, veteraan, moslim en actief lid van het CDA en draag dit vol trots uit.

Mocht ik op 17 maart 2021 niet voldoende voorkeurstemmen halen om namens het CDA in de Tweede Kamer te komen, dan blijf vol trots werkzaam als militair.

Joan-Nunnely

De huidige situatie verlangt van ons dat wij goed nadenken wat voor toekomst wij opbouwen en achterlaten. Als vrouw van Surinaamse afkomst merk ik dat er genoeg uitdagingen liggen. Ook baal ik dat er geen afspiegeling van de maatschappij in de kamer zit, dat onze kinderen zich nog niet vanzelfsprekend kunnen identificeren en niet natuurlijk meekrijgen dat zij alles kunnen worden wat zij willen.
Ik heb hard moeten knokken om te komen waar ik vandaag sta. Diversiteit aan de top dat is niet vanzelfsprekend, dat is iets waar wij nog heel hard voor moeten vechten. Daar wil ik mij voor inzetten.

Als moeder weet ik hoe moeilijk het is om stageplekken te vinden en dat het lessysteem en de selectiecriteria niet altijd voor ieder kind de juiste is. Als toezichthouder bij een kinderopvangcentra zie ik hoe ouders struggelen om werk en kinderen te combineren.
Mijn ouders en mijn schoonouders zijn migranten uit Suriname, zij hebben als vele ouderen onder ons, heel hard gewerkt minstens 40 jaar. Toch hebben zij een AOW gat, daar heb ik alle aandacht voor.

Gezondheid zorg is ook iets wat ik (heb 23 jaar sportlessen gegeven naast mijn werk) ontzettend belangrijk vind.
Ik wil het verschil maken en onze stem laten horen. Ik sta voor draagvlak voor alle groepen en samen vechten voor het nationale belang. Mijn boodschap is dan ook: Samen zijn wij sterk, Stem op meer kleur in de kamer.