Ook het CDA zet tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van november in op het thema bestaanszekerheid. Henri Bontenbal sprak uitgebreid over dat thema in zijn eerste toespraak als lijsttrekker van de partij. Hij was in Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort te gast bij een bijeenkomst van CDA-jongerentak CDJA.

Bontenbal vindt dat Nederland een land is geworden “met twee gezichten”, dat niet voor iedereen “gaaf” is. Er is volgens hem een groeiende groep mensen die weliswaar niet in armoede, maar wel in onzekerheid leeft. Als voorbeelden noemde hij jongeren die geen betaalbare woning kunnen vinden en het stichten van een gezin uitstellen en mensen die een normaal inkomen hebben, maar nauwelijks geld overhouden om te sparen.

‘Kille overheid’

De nieuwe CDA-leider verlangt naar een “fatsoenlijke samenleving” met “saamhorigheid”, waarin mensen “weer normaal doen” en niet de “speelbal” zijn van de markt of de overheid. Hij vindt dat de politiek te ver is meegegaan in het neoliberale denken en dat het vertrouwen in de vrije markt is doorgeslagen. Daardoor zijn, naar zijn mening, te veel burgers alleen komen te staan “tegenover een kille overheid en een kille markt” en “tegenover elkaar”.

“De mens wil gezien worden, als erkenning van zijn of haar bestaan”, vatte hij zijn visie samen. “In het besef dat we elkaar altijd nodig hebben. Dat is voor mij christendemocratie. Dat is ons mensbeeld. Ieder mens telt.”

Behalve het CDA hebben onder meer Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) en de combinatie PvdA/GroenLinks al laten weten dat zij willen inzetten op het thema bestaanszekerheid.

Verkiezingsprogramma

Het CDA presenteert maandag zijn conceptverkiezingsprogramma en Bontenbal noemde alvast een paar punten die daarin zullen staan. De christendemocraten willen een “flinke verhoging” van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, een verlaging van de lasten op arbeid en een verhoging van de lasten op vermogen. Ook wil het CDA een andere overheid, die “haar inwoners weer moet vertrouwen en zelf betrouwbaar moet handelen”.

Verder citeerde de lijsttrekker oud-CDA-politicus Hannie van Leeuwen. Die zei in 2011, toen de partij moest beslissen over de gedoogconstructie met de PVV: “Als de partij op de rug ligt, dan ga je met des te meer elan proberen de partij weer op de benen te krijgen. Dus ik zeg tegen alle mensen die de neiging hebben om af te haken: ‘Doe het nu niet, kom naast mij staan en laten we samen vechten voor de inhoud’.”

In een peiling van I&O Research van afgelopen zaterdag komt de partij van Bontenbal uit op een historisch laag zetelaantal van drie. Veel prominente CDA’ers hebben laten weten dat zij niet op de kandidatenlijst willen, zoals Bontenbals voorganger Wopke Hoekstra, oud-partijleider Hugo de Jonge en fractievoorzitter Pieter Heerma.

Het CDA maakte twee weken geleden bekend dat ze met Henri Bontenbal aan het roer de verkiezingen in willen. Hij zit sinds 2021 voor het CDA in de Tweede Kamer. Hij is van huis uit natuurkundige en zei bij zijn presentatie dat hij voor een CDA staat dat “vanuit het midden” opereert.