Het CDA in de Eerste Kamer moet niet instemmen met de nieuwe pensioenwet omdat die “een enorme gok op de toekomst is”, vindt het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

“Dit wordt een ramp, de CDA-senatoren moeten deze wet terugsturen naar de Tweede Kamer”, zeggen directeur Pieter Jan Dijkman en medewerker Arjen Siegmann in de Telegraaf. Zij zijn als wetenschappers verbonden aan het CDA, maar hebben geen politieke functie.

Dijkman en Siegmann vergelijken de nieuwe pensioenwet met andere grote stelselwijzigingen zoals de invoering van het leenstelsel voor studenten en de invoering van de kinderopvangtoeslag. Die zijn ook bepaald niet goed verlopen, zeggen zij.

Ook het nieuwe pensioenstelsel zal leiden tot financiële onzekerheid van burgers, verwachten zij. Siegmann: “Het is zo faliekant duidelijk waarom we hier als CDA tegen moeten zijn. Het nieuwe pensioenstelsel staat zó haaks op alles waar wij als partij voor staan. Je kunt hier niet voor stemmen.”

Druk loopt op

Komende maandag en dinsdag staat de agenda van de Eerste Kamer helemaal in het teken van het debat over de nieuwe pensioenwet, de Wet Toekomst Pensioenen. De tegenstanders van de wet hebben nog één laatste kans om het nieuwe pensioenstelsel tegen te houden.

Partijen als PVV, SP en 50 Plus hopen daar op. “De pensioenen zijn nu zeker, en ze worden onzeker, ze zijn nu vast en worden variabel. En de hele omzetting van je huidige pensioenrecht met een omrekening naar je nieuwe pensioen is een grote blackbox”, zegt senator Martin van Rooijen van 50 Plus.

Bij de tegenstanders voegen zich nu dus ook de wetenschappelijk adviseurs van het CDA. Het is de vraag of de CDA-senatoren zich hierdoor laten beïnvloeden, maar zelfs zonder het CDA is er grote kans op een meerderheid voor de pensioenwet in de Eerste Kamer. Van Rooijen: “Maar misschien als ze in dit debat goed luisteren, ook naar mij, dat ze dan denken ‘moeten we die wet wel steunen?'”

Senator Ria Oomen van het CDA ontkent niet dat de druk hoog is. Haar fractie zal volgens haar zelfstandig een afweging maken en niet zomaar bij het kruisje zal tekenen. De waarschuwing van de CDA-wetenschappers verandert daar niets aan, aldus Oomen. “Wij toetsen of de invoering rechtmatig is, we toetsen of iedereen zijn recht krijgt en we toetsen of het uitvoerbaar is.”

Extra toezeggingen

De CDA-fractie in de Eerste Kamer zegt nog lang niet tevreden te zijn met wat er nu ligt. De partij wil vooral extra toezeggingen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel goed te laten verlopen. Ook moet duidelijker worden hoe mensen bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met hun overgangsregeling.

Daarnaast moeten de pensioenfondsen meer tijd krijgen en meer en langer geld opzij kunnen zetten voor als er toch iets misgaat. En pensioenfondsen moeten bij het omzetten van de pensioenen van elkaar kunnen leren.

Maar de senaatsfractie van het CDA blijft in principe voorstander. Oomen: “We weten dat een nieuw systeem nodig is omdat het andere niet meer functioneerde.”

In de Tweede Kamer stemden, na urenlange debatten, VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en Volt voor. Het was een ruime meerderheid van 93 tegen 48.

Deze partijen hebben in de huidige en naar verwachting ook in de nieuwe Eerste Kamer een meerderheid.

De discussies in de Eerste Kamer zijn op maandag en dinsdag, van ‘s ochtends 10.00 uur tot naar verwachtig ‘s avonds in de late uurtjes. Ze lijken net zo fel te worden als die in de Tweede Kamer.

De planning is dat er op dinsdag 30 mei, de dag dat de Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Kamer kiezen, nog door de ‘oude’ Eerste Kamer over wordt gestemd. Daar zijn volgens de wettelijke verkiezingsregels geen bezwaren tegen.