Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu, komt naar voren uit onderzoek van het CBS. Het statistiekbureau constateert dat eind vorig jaar een kwart van de 15-plussers vertrouwen had in het parlement. Dat is het laagste niveau sinds 2012, toen dit onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Het CBS meet sinds 2012 het vertrouwen in allerlei instituties en doet hier jaarlijks verslag van. Het geeft jaarlijks alleen trends weer, maar geeft hiervoor geen verklaringen.

Over het algemeen ziet het CBS dat in de coronajaren 2020 en 2021 het vertrouwen in veel instituties toenam. Maar in 2022, na corona, daalde dat weer tot het niveau van voor de pandemie. In sommige gevallen viel het vertrouwen zelfs lager uit, bijvoorbeeld bij politieke instituties, banken en grote bedrijven.

Vertrouwen in politici gedaald

Voor de coronapandemie had eveneens een minderheid van de Nederlanders vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat veranderde aan het begin van de pandemie, in het tweede kwartaal van 2020. Toen gaf een kleine meerderheid (58 procent) aan vertrouwen in het parlement te hebben. Dat nam daarna weer gestaag af tot 25 procent eind vorig jaar.

Ook het vertrouwen in politici in het algemeen laat volgens het CBS een dalende trend zien. Dat lag eind vorig jaar met 21 procent op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. Ter vergelijking: aan het begin van de pandemie steeg het vertrouwen van de Nederlanders in politici naar 44 procent.

Een grote meerderheid zegt daarentegen wel vertrouwen te hebben in gezaghebbende instituties als de politie en rechters.

Vertrouwen in de medemens

Behalve het vertrouwen in de politiek meet het CBS bijvoorbeeld ook het vertrouwen in de medemens. Dat nam de afgelopen tien jaar juist gestaag toe: van gemiddeld 58 procent in 2012, naar 66 procent vorig jaar.

Het vertrouwen in de medemens was onder Nederlanders die alleen het basisonderwijs gevolgd hadden vorig jaar het laagst (40 procent). Bij de groep met een hbo-opleiding of universitaire opleiding was dit ten minste twee keer zo hoog. Die laatste groepen hadden gemiddeld ook meer vertrouwen in politieke instituties.

Onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS liet vorig jaar een zelfde beeld zien. Zeven op de tien ondervraagden gaven in die enquête aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek.