De Europese Commissie wil dat er een ethisch orgaan komt die gedragsnormen moet gaan opstellen voor de Europese instellingen. De bedoeling is dat de ethische commissie daarmee klaar is voor de Europese verkiezingen van volgend voorjaar.

De nieuwe regels, opgesteld door vertegenwoordigers van verschillende instituties en vijf onafhankelijke deskundigen, gaan gelden voor ongeveer duizend EU-functies. Onder hen bestuursleden van de Europese Centrale Bank, rechters bij het Europese Hof van Justitie en leden van het Europees Parlement.

De nieuwe commissie zal zelf geen onderzoek uitvoeren, maar gaat richtlijnen opstellen voor bijvoorbeeld het accepteren van geschenken of reisjes en het ontmoeten van lobbyisten.

Qatargate

Aanleiding voor het plan is onder meer het zogenoemde ‘Qatargate’. Het federaal parket in België doet onderzoek naar de Golfstaat en mogelijk ook naar Marokko en hun pogingen de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden.

Bij huiszoekingen bij verschillende parlementariërs werden honderdduizenden euro’s contant geld gevonden. Enkele parlementariërs zijn aangehouden. Zo werd de Griekse vicevoorzitter Eva Kaili aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Kaili heeft haar cel verruild voor huisarrest, maar is nog altijd verdachte in de zaak en zit thuis met een elektronische enkelband. De Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, spilfiguur in de corruptiezaak, gaf begin dit jaar aan mee te werken met justitie.