“Een historisch akkoord” noemt Europarlementariër Vera Tax het. In Brussel zijn het Europees Parlement en de Raad voor Transport en Toerisme het vannacht eens geworden over regels voor het verduurzamen van de internationale scheepvaart.

Grote zeeschepen moeten in 2025 hun CO2-uitstoot met 2 procent verlaagd hebben, met het uiteindelijk doel om in 2050 ruim 80 procent minder uit te stoten.

“Het is een wereldprimeur. Voor het eerst worden er afspraken gemaakt voor verduurzaming van de maritieme sector”, zegt PvdA’er Tax in het NOS Radio 1 Journaal. “In het klimaatakkoord van Parijs werd deze hele sector niet genoemd, maar iedereen moet verduurzamen. Dus ook de scheepvaart.”

De Europarlementariër is blij dat er na twee jaar onderhandelen nu een akkoord ligt. “De hele transportsector is voor een kwart verantwoordelijk voor alle Europese uitstoot. Deze sector (de zeevaart, red.) is verantwoordelijk voor 14 procent.”

Hoge boetes

Niet alleen worden er regels opgesteld voor de verlaging van de CO2-uitstoot van de schepen, ook moeten de schepen vanaf 2030 als ze aangemeerd liggen in de havens elektriciteit gebruiken. Nu laten schepen hun motoren draaien om het schip van energie te voorzien, dat moet volgens het akkoord veranderen.

Tax: “Door vertrekkende en binnenkomende schepen, maar ook door aangemeerde schepen is er een enorme luchtvervuiling van die CO2-uitstoot. Door ervoor te zorgen dat in 2030 in de havens elektriciteit gebruik wordt, zorgen we de uitstoot afneemt. Als het goed is tot nul.”

Als havens en schepen zich niet aan de nieuwe regels houden, volgen hoge boetes. “Het heeft geen zin om regels te bedenken en niet te handhaven”, aldus de Nederlandse Europarlementariër.