Vandaag en morgen is er overleg over het Landbouwakkoord. Boerenorganisaties willen dat het resultaat van dat akkoord recht doet aan de verkiezingsuitslag van vorige week, toen BBB een monsterzege behaalde bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bart Kemp, de voorman van Agractie, zat vandaag bij het overleg. “Ik heb het idee dat onze punten vandaag voor een groot deel onze kant op zijn gevallen”, zegt hij tegen Nieuwsuur.

Verschillende groepen dreigden zich uit het Landbouwakkoord terug te trekken, als hun – inmiddels opgeschroefde eisen – niet zouden worden ingewilligd. Volgens Kemp zullen de nieuwe provinciebesturen de plannen van de coalitie niet willen uitvoeren. “Daarin voelen wij ons gesteund.”

Ook LTO Nederland vindt dat het signaal dat de samenleving heeft afgegeven bij de Provinciale Statenverkiezingen niet te negeren is. “Het maakt aanpassingen aan het stikstofbeleid noodzakelijk”, zei voorzitter Sjaak van der Tak. Maar over de gesprekken van vandaag wil de organisatie zich vanwege “afgesproken vertrouwelijkheid” nog geen mededelingen doen.

Tot nu toe worstelt Den Haag met die verkiezingsuitslag én met de stikstofaanpak. BBB noemt het Landbouwakkoord te eenzijdig met te weinig perspectief voor boeren. Landbouwminister Piet Adema wil dat er eind april een akkoord ligt, maar BBB vreest dat het akkoord te haastig zal worden gesloten.

Landschapsgrond

Groot punt voor Agractie is duidelijkheid over wat er met de landschapsgrond gebeurt, een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond. Het kabinet wil zo’n 180.000 hectare aan landbouwgrond omvormen naar nieuwe natuur of een soort combinatievorm van landbouw en natuur. Boerenorganisaties vrezen dat er de komende jaren daardoor te veel landbouwgrond naar natuur gaat. “Het lijkt erop dat dit punt volledig van tafel is”, zegt Kemp.

Uit een enquête bleek eerder dat de achterban van Agractie vindt dat landbouwgrond beschermd moet worden. “Dit onderwerp is zo belangrijk, wij gaan geen concessies doen. We gaan deze gebieden niet opofferen. Dan trekken wij onze conclusies en stappen op”, zegt Kemp.

LTO Nederland verzet zich net als Agractie en een deel van de Tweede Kamer tegen verplichte opkoop of onteigening van boeren en wil dat ondernemers voor vergunningverlening worden afgerekend op basis van hun feitelijke, meetbare stikstofuitstoot.

Inzet boeren verhoogd

Volgens Kemp lijkt het voor de boeren ook de goede kant op te gaan met de bezwaren tegen de kritische depositiewaarde (KDW). Boeren willen dat die uit de wet wordt gehaald. De KDW is de hoeveelheid stikstof per hectare waarboven de natuur naar verwachting zal verslechteren. Voor elk type natuur is wetenschappelijk bepaald wat de KDW is: hoe stikstofgevoeliger de natuur, hoe lager de waarde. Kemp: “Wij willen daar echt van af. Dat lijkt nu ook de goede kant op te gaan. Het raakt in een stroomversnelling”, zegt Kemp.

Landbouwminister Piet Adema laat desgevraagd weten dat de boeren hun inzet inderdaad hebben verhoogd. “Maar goed, we praten met elkaar. Het gaat hier echt over perspectief voor de boeren, voor de agrarische sector.” Adema heeft er alle vertrouwen in dat het overleg door zal gaan. “Want het is van het grootste belang dat we met alle agrarische partijen komen tot een goed Landbouwakkoord. Voor die partijen zelf is het ook een kans mee te sturen over hun eigen toekomst.”