De kabinetsaanpak op stikstofgebied kan rekenen op kritische reacties. Vanavond maakte premier Rutte bekend dat het kabinet een compromis heeft gesloten over het stikstofbeleid. Zolang er onder leiding van BBB in de provincies wordt onderhandeld, wordt het stikstofbeleid op een lager pitje gezet.

Rutte zelf zegt dat het kabinet gaat versnellen, maar zei er vanavond niet bij hoe precies. Zowel vanuit de hoek van de agrarische sector, als van milieuorganisaties, als vanuit de bouwers klinkt kritiek.

Boerenorganisatie Agractie vindt dat de berichten uit Den Haag overkomen als “totale chaos”. “Enerzijds de pauzeknop, anderzijds versnellen”, zegt voorzitter Bart Kemp. “De pauzeknop lijkt ons meer dan logisch, om in de provincies te komen tot beleid met draagvlak op het platteland en onder boeren. Zonder dwang en beperkingen op landbouwgrond.”

Volgens Kemp kan er van versnelling juist geen sprake zijn, behalve als het gaat om vergunningen die standhouden bij de rechter en het legaliseren van de zogeheten PAS-melders, boeren die volgens het door de rechter afgekeurde Programma Aanpak Stikstof geen vergunning nodig hadden. “Eerst is ruimte nodig binnen de doelen van de coalitie om te komen tot realistisch uitvoerbaar beleid”, zegt Kemp.

Uitstel van probleem

Milieuorganisatie Natuur & Milieu vindt het goed dat het kabinet de verkiezingsuitslagen serieus neemt. “Maar met dit besluit schuiven plannen zoals de regeling voor piekbelasters naar achteren”, zegt directeur Marjolein Demmers. “Het is weer een aanslag op de natuur, en het helpt de boeren en ons land ook niet verder, het is slechts uitstel van het probleem en iedereen blijft langer in onzekerheid.”

Volgens Demmers staan de kwetsbaarste natuurgebieden op omvallen. “Juist nu is het cruciaal voor iedereen dat we rap aan de slag gaan, en dat we niet gaan vertragen.”

Ze wil dat het kabinet vasthoudt aan plannen voor een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. “Geschuif en gemorrel aan het jaartal leidt alleen maar af, en dat helpt uiteindelijk niemand. Als dit ertoe leidt dat de doelen naar achteren worden geschoven, loop je enorm risico dat het tempo omlaag gaat en dat de afname van stikstofemissies wordt vertraagd.”

Greenpeace noemt het besluit “heel slecht nieuws”, in het bijzonder voor de kwetsbare natuur “waarvoor uitstel de doodsteek betekent”. De milieuorganisatie noemt het “beschamend om te zien” dat het kabinet “al jaren niet in staat blijkt de natuur in Nederland beschermen”.

Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB vreest voor “weer een paar maanden uitstel”. “Deze premier laat volstrekte incompetentie zien, hij kan alleen maar uitstellen”, zegt Vollenbroek tegen het ANP. Volgens hem heeft Rutte “de ruggengraat van een tuinslang”. Vollenbroek noemt het beslissing van het kabinet “gekleuter” en “amateurisme” en vindt het “geen niveau van politiek, geen besturen van een land”.

‘Krampachtige reactie’

Bij Bouwend Nederland is er ook kritiek. “Het lijkt ons nogal een krampachtige reactie”, zegt een woordvoerder. “Niets staat het kabinet nu in de weg om door te gaan met dat waar ook breed draagvlak voor is.”

Hij doelt daarmee op het zogeheten ‘versnellingsakkoord’, waar onder meer Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, LTO en VNO-NCW in mei 2021 mee kwamen. Daarin wordt onder meer gevraagd om geld voor het vrijwillig uitkopen of verplaatsen van bedrijven die veel stikstof uitstoten. De woordvoerder wijst erop dat dit overigens ook al veel eerder had kunnen gebeuren.

“We weten wie de piekbelasters zijn. Niemand is tegen de vrijwillige uitkoop van piekbelasters”, zegt de woordvoerder. “En die ruimte kun je gebruiken voor natuur, voor de legalisering van PAS-melders en nieuwe economische ontwikkeling. De uitkoop moet snel doorgaan.”