ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker wil “weg van het kille marktdenken” in overheid, kinderopvang en volkshuisvesting. Op het congres van haar partij in Zwolle zei ze ook af te willen van de “ik-tatuur waar je eigen geluk helemaal jouw verantwoordelijkheid is”. Ze herhaalde haar eerdere pleidooi voor “zorgzame gemeenschappen”.

Volgens Bikker komt inmiddels ook bij andere partijen “het besef dat rust in je bestaan een kern in het leven is”. Ze benadrukte dat mensen van hun werk of van een uitkering moeten kunnen rondkomen en dat jongeren geen “bestaansangst” moeten hebben.

De lijsttrekker voegde eraan toe dat de ChristenUnie als kleinste coalitiepartner lang tegen de neoliberale stroom in heeft geroeid. “Nu de samenleving daarin vastloopt, keert de wal het schip.”

Geen premierskandidaten

Bikker zei ook dat de val van het kabinet zeer heeft gedaan. “Maar we blijven bij onze principes. Als de VVD zelfverzonnen deadlines neerlegt, wijken we niet.” Het kabinet kwam bijna drie maanden geleden ten val na onenigheid over het asielbeleid. De VVD en de ChristenUnie stonden daarbij tegenover elkaar.

De lijstrekker benadrukte verder dat het in de verkiezingscampagne niet om premierskandidaten gaat: “Als bij de verkiezingen de stemmen zijn uitgebracht, zullen we wel eens kijken welke partijen aan zet zijn.”

Op het congres in Zwolle werd ook de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen definitief vastgesteld. Er veranderde niets in de volgorde. Een voorstel van leden om Kamerlid Stieneke van der Graaf hoger op de lijst te zetten, kreeg niet genoeg steun. Van der Graaf blijft op de negende plaats.