De politieke partij Bij1 gaat ongeveer 128.000 euro subsidie terugbetalen aan de Rijksoverheid. De partij had de subsidie ontvangen voor een wetenschappelijk instituut, de jongerenorganisatie en een buitenlandinstelling.

Bij1 kon voor deze partijactiviteiten geen goedkeurende accountantsverklaring inleveren. Uit het jaarverslag blijkt dat de partij rekening hield met deze financiële tegenvaller. De woordvoerder van de partij benadrukt dat het geld niet is uitgegeven en teruggaat naar de overheid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat gaat over de subsidieverlening aan politieke partijen, komt nog met een voorstel voor een betalingsregeling. Al in oktober werd de partij op de vingers getikt wegens het laat en onvolledig aanleveren van stukken. Bij1 keert na de verkiezingen van 22 november niet terug in de Tweede Kamer.

Ledenaantal

De PvdA moet een deel van de subsidie voor de jongerenorganisatie Jonge Socialisten terugbetalen. Ongeveer 20.000 euro zal worden verrekend met een toekomstige uitkering.

Alle politieke partijen die in de Tweede of Eerste Kamer zitten hebben recht op subsidie die is gebaseerd op het ledental. Partijen moeten minstens 1000 leden hebben die minimaal 12 euro per jaar contributie betalen.

Elk jaar is er een bedrag van tussen 20 en 30 miljoen euro dat onder de partijen verdeeld wordt. De verdeling over 2022 is nog niet afgerond en bekendgemaakt.