De partijen die overleggen over het landbouwakkoord hopen medio mei een akkoord te hebben. Dat zeiden ze in een persmoment in Hierden. Gisteren en vandaag stonden er twee onderhandeldagen op het programma waarin zo’n vijftig partijen, waaronder het ministerie, landbouworganisaties en natuurbeheer, tot een akkoord probeerden te komen.

De partijen lieten weten dat het moeilijke gesprekken zijn, maar dat er nog altijd vertrouwen is in een akkoord. “De gesprekken zijn op het scherpst van de snede en soms heel pittig. We staan soms echt ver uit elkaar, maar iedereen ziet het belang van het akkoord”, zegt minister Adema van Landbouw. “We gaan doorpraten de komende tijd.”

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO gaan de onderhandelingen best goed, maar worden er te veel rondjes gedraaid. “Er moet nu echt een concreet stuk op tafel komen. Het kabinet is aan zet”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak, die wel denkt dat er een akkoord komt. De organisatie wil in de week van 8 mei duidelijkheid hebben over de definitieve tekst van het landbouwakkoord.

Ook minister Adema richt zich nu op die datum. “Is het makkelijk? Nee. Komen we eruit? Ik hoop het en verwacht het ook. De partijen aan tafel zijn gemotiveerd, dus geklapt is het zeker niet. Ik heb er nog vertrouwen in.” Volgens de partijen die aan tafel zitten zijn de grootste pijnpunten in de onderhandeling met name landbouwgrondgebruik, wat de ketenpartijen gaan doen, het verdienmodel van de boer en mest.

Kabinet praat met organisaties

Al sinds december praat het kabinet met meerdere organisaties over de toekomst van de boeren. Om de natuur te beschermen en te herstellen, wil het kabinet de stikstofneerslag in 2030 in 131 gebieden met 70 procent terugdringen. Ook moeten zo’n 3000 ‘piekbelasters’ een aanbod krijgen in ruil voor het terugbrengen van hun uitstoot.

Tegelijkertijd wil het kabinet met een plan komen voor boeren die willen verduurzamen of verplaatsen. Daarvoor moet het landbouwakkoord de basis vormen. Het kabinet liet eerder weten dat het “zo nodig met eigen beleid” zou komen, als het niet zou lukken om tot een akkoord te komen.

Stroeve onderhandelingen

De onderhandelingen over het landbouwakkoord verliepen al maanden stroef. Vorige maand trok boerenbelangenorganisatie Agractie zich bijvoorbeeld terug uit het overleg over het akkoord.

Vorig jaar stapte Henk Staghouwer op als minister van Landbouw. Het lukte hem niet om een concreet plan te maken voor de toekomst van de landbouw. Hij werd opgevolgd door Piet Adema, die besloot op advies Johan Remkes om om tafel te gaan met alle betrokken partijen.