Defensie neemt voorlopig geen besluit over de definitieve locatie voor een nieuw militair complex voor zo’n 7000 militairen en ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie had graag de komende weken een besluit genomen over deze zogenoemde “centrale locatie”. Maar er is meer tijd nodig, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft de staatssecretaris dat hij wil dat er “een breder ruimtelijk proces met voldoende ruimte voor participatie en communicatie” komt. “Dit bredere ruimtelijke proces vraagt meer tijd”, aldus Van der Maat.

Verdwijnen

Er is in Zeewolde verzet gekomen tegen het idee van Defensie om het grote stuk grond bij de Nijkerkerbrug te gebruiken voor een groot militair complex. Op de grond zijn nu onder meer enkele agrarische bedrijven gevestigd, die dan moeten verdwijnen. Een aantal ondernemers uit de regio heeft al verzet aangetekend.

Ook de grootste partij Leefbaar Zeewolde heeft kritiek op de gang van zaken. De partij zei in januari dat vooral de Flevolandse commissaris van de koning Leen Verbeek heeft gelobbyd om de kazerne naar Flevoland te krijgen. Maar Leefbaar Zeewolde vindt dat er eerst overlegd moet worden met de lokale samenleving en politiek. “Voor zover ons bekend is er naar de mening van de inwoners en het bestuur van Zeewolde niets op voorhand gevraagd. Dit is oude politiek en Leefbaar Zeewolde vindt dat niet meer van deze tijd”, schrijft de partij in een persbericht.

‘Bestuurlijk ambassadeur’

In de brief schrijft Van der Maat niet over deze kritiek vanuit de regio, maar wijst hij erop dat het bestuurlijke proces “veel tijd, aandacht en afstemming vraagt”. Hij heeft nu de voormalige minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ‘t Wout gevraagd om “bestuurlijk ambassadeur” te worden. Hij gaat met de betrokkenen gesprekken voeren. Dat neemt tijd in beslag en daarom is een definitief besluit over de locatie dit jaar niet meer haalbaar, zegt Van der Maat.

Hij gaat begin juni op bezoek bij de agrarische families die nu langer in onzekerheid blijven over hun toekomst.