De Belastingdienst ziet risico’s bij de inning van 100 miljard euro aan belastinggeld, ongeveer een derde van wat de inning jaarlijks moet opbrengen, schrijft NRC. De krant kreeg na een beroep op de Wet open overheid inzage in de compliance map 2021 van de fiscus.

Daarin schrijft de dienst dat grootschalige processen als het vaststellen van aanslagen en het innen van belastinggeld niet goed verlopen en het toezicht tekortschiet. Daardoor betalen burgers en bedrijven mogelijk te weinig belasting.

Een woordvoerder van de fiscus zegt tegen de krant dat het inventariseren van risico’s iets anders is dan de vraag of de gevreesde gevaren zich daadwerkelijk voordoen. Staatssecretaris Van Rij schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat de compliance map een van de hulpmiddelen is bij het maken van keuzes voor de uitvoerings- en handhavingsstrategie. “Daarnaast helpt de compliance map ook bij het adresseren van mogelijke oplossingen voor gesignaleerde risico’s.”

Soorten belastingheffing

In de stukken staat dat de Belastingdienst de risico’s bij vijf soorten belastingen als hoog kwalificeert: bij de inkomensheffing en bij de omzet-, vennootschaps-, erf- en schenkbelasting. Maar er zijn ook gebreken vastgesteld bij de inning van andere vormen van belasting, zoals de loonheffing en de motorrijtuigenbelasting.

Het is al langer bekend dat de fiscus grote problemen kent door onder meer verouderde ICT, ingewikkelde wetten, personeelstekort en grote aantallen bezwaarprocedures, zoals die als gevolg van de toeslagenaffaire.

Uit de stukken blijkt verder dat burgers en bedrijven vorig jaar voor 44 miljard euro aan belastingschulden hadden uitstaan. Voor de coronacrisis was dat al 25 miljard euro.