De BBB wil een andere stijl van besturen als de partij deelneemt aan de regering. In het verkiezingsprogramma Van Vertrouwenscrisis tot Noaberstaat staan allerlei voorstellen om het vertrouwen van burgers in de overheid terug te winnen. Die zouden daarvoor om te beginnen veel meer te zeggen moeten krijgen.

De partij van Caroline van der Plas heeft het verkiezingsprogramma vandaag online gezet. Het eerste deel gaat helemaal over de bestuurscultuur. Daarin staat nog eens dat er afscheid moet worden genomen van de “witteboordenoverheid”. Met andere woorden: het “excel- en spreadsheet-denken” moet plaatsmaken voor wat de partij het “poten-in-de-klei-denken” noemt van de “praktisch-geschoolden”.

De BBB wil ook geen regeerakkoord meer met dichtgetimmerde afspraken. In plaats daarvan moet er een regie-akkoord komen, met daarin een langetermijnvisie. Ondernemers. boeren en burgers mogen dit mede vorm geven, is het idee.

BBB wil geen aparte minister voor Natuur en Stikstof meer. Er moet een minister van Landbouw, Natuur, Visserij en Voedselkwaliteit komen (visserij staat nu niet in de naam) en het onderwerp stikstof moet worden verdeeld onder dit ministerie, het ministerie Infrastructuur en Waterschap en het opnieuw op te richten ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Asielquotum, dienstrecht en drie bomen per uitzicht

In het tweede deel van het verkiezingsprogramma staan de standpunten over andere onderwerpen. Zo wil de partij een asielquotum waarbij er niet meer dan 15.000 asielzoekers, inclusief nareizigers, per jaar worden opgevangen. Die moeten “eerlijk” over het land verdeeld worden “op basis van inwonersaantallen en draagvlak”. Nieuwkomers krijgen wat de BBB betreft geen voorrang meer op woningen, want dat is volgens de partij “niet uit te leggen”.

Verder zou iedereen vanuit zijn woning minstens drie bomen moeten kunnen zien. Er moet een generaal pardon komen voor het wonen in een recreatiewoning op een vakantiepark en het toeslagenstelsel moet plaatsmaken voor een systeem waarbij over de eerste 30.000 euro inkomen geen belasting (werknemer) of premie (werkgever) hoeft te worden betaald. De btw op groente en fruit gaat als het aan de BBB ligt naar 0 procent en er komt een “dienstrecht” voor jongeren die in militaire dienst willen.

In een toelichting zegt Van der Plas dat het verkiezingsprogramma een “wensenlijstje” is van wat de partij graag zou willen. Ze heeft er bewust voor gekozen om het programma niet te laten doorrekenen op betaalbaarheid.

Vorige week maakte de BBB bekend dat voormalig CDA-coryfee Mona Keijzer op nummer 2 van de kandidatenlijst komt. Mocht de partij in het kabinet komen, dan wil zij premier worden. Op nummer 3 staat luitenant-kolonel Gijs Tuinman, een van de weinige militairen die, in 2014, als held zijn onderscheiden met de Militaire Willemsorde.

Al langer bekend was dat partijleider Van der Plas opnieuw op nummer 1 staat. Tot vorige week vormde zij een eenmansfractie in de Tweede Kamer, maar inmiddels heeft ze er drie zetels bij gekregen omdat de Kamerleden Lilian Helder (PVV) en Nicky Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink (JA21) naar de BBB-fractie zijn overgestapt.

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn nog niet definitief. De leden mogen zich er op 23 september nog over uitspreken.