BBB wijkt af van de eerder afgesproken lijn om helemaal geen dubbelfuncties te accepteren. Een woordvoerder van de partij bevestigt een bericht daarover in het AD.

De partij heeft het vorige week bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen zo goed gedaan dat mogelijk niet alle zetels kunnen worden bezet als BBB’ers maar in één orgaan mogen plaatsnemen. Er zijn mensen die op BBB-kandidatenlijsten van verschillende organen staan.

De partij wilde aanvankelijk voorkomen dat zij tegelijk lid zouden zijn van Provinciale Staten en de Eerste Kamer (die door de Staten wordt gekozen), of van een waterschap en de Eerste Kamer. Tegelijk in het bestuur van een waterschap en in Provinciale Staten zitten kan ook juridisch niet.

De woordvoerder zegt dat BBB als uitgangspunt blijft hanteren dat de partij liever geen dubbelfuncties wil. Maar hij denkt dat het waarschijnlijk onmogelijk is om alle plekken te bezetten zonder dat een paar keer het Eerste Kamerlidmaatschap met een zetel in Provinciale Staten of in een waterschap wordt gecombineerd. De partij wil niet dat zetels onbezet blijven.

Nog puzzelen over precieze verdeling

Hoe de precieze verdeling wordt, is nog niet duidelijk. BBB is daarover nog druk aan het puzzelen. De woordvoerder wijst erop dat de partij had gerekend op een verkiezingszege, maar dat nu zowel in de waterschappen als in de provincies zo’n 140 BBB’ers zijn gekozen. En volgens de prognose van het ANP komen daar in de Eerste Kamer nog eens 17 bij.

Vandaag stellen de waterschappen en de meeste provincies de uitslag van de verkiezingen vast en de nieuw gekozen leden worden volgende week geïnstalleerd. In alle provincies is BBB de grootste partij. De leden van Provinciale Staten kiezen op 30 mei de Eerste Kamer. Ook daar is BBB naar verwachting verreweg de grootste.

Behalve BBB zijn er nog meer partijen waarvan kandidaten functies hebben in verschillende organen.