In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het eerder ingenomen standpunt om de koning in de toekomst belasting te laten betalen over zijn inkomen. “Ik worstel er toch wel mee, ik zie toch heel veel haken en ogen”, zei BBB-Kamerlid Keijzer bij het debat over de begroting van de koning.

Dit kan betekenen dat er op termijn misschien toch geen tweederdemeerderheid is om de grondwet te wijzigen. Als BBB het plan niet zou steunen is die er nog wel in de Tweede Kamer een tweederdemeerdeheid, maar niet in de Eerste Kamer waar BBB de grootste partij is. En die steun in de Eerste Kamer is op termijn nodig om het inkomen van koning Willem-Alexander en een deel van zijn familie door de Belastingdienst aan te laten slaan.

24/7 koning

Keijzer uitte haar twijfels nadat premier Rutte allerlei argumenten had gegeven om te onderbouwen dat belasting betalen voor de Oranjes een slecht plan is. Hij is er al jaren tegen en hield de Tweede Kamer opnieuw voor dat het “zeer ingewikkeld proces” is.

Hij vindt dat de koning geen gewone burger is, maar “24/7” koning. Ook merkte hij op dat de Kamer het over de uitvoering van de belastingheffing oneens is. PVV, D66 en linkse partijen willen bijvoorbeeld dat de koning er niets bijkrijgt, waardoor zijn inkomen erop achteruit zal gaan. NSC wil dat juist weer niet.

De BBB werd lange tijd gezien als een van de voorstanders van de belastingheffing voor de Oranjes. In oktober 2022 had BBB-leider Van der Plas nog voor een voorstel gestemd dat de zogenoemde ‘fiscale vrijstellingen’ van de leden van het Koninklijk Huis afgeschaft moesten worden. En op de website van de BBB staat: “Gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen moet belasting betalen, dus volgens BBB ook leden van het Koningshuis.”

Wat de twijfel van BBB precies gaat betekenen, is nog moeilijk te voorspellen omdat voor belasting heffen een grondwetswijziging nodig is, een lange en complexe procedure. In de Tweede Kamer is de op termijn vereiste tweederdemeerderheid er nu dus wel, ook zonder steun van BBB. Maar, zoals gezegd, in de Eerste Kamer niet.

BBB-Kamerlid Keijzer wil eerst “goed nadenken” en alle voors en tegens nog eens met allerlei Kamerleden bespreken. BBB onderhandelt over een nieuw kabinet, gesprekspartner VVD is tegen een grondwetswijziging, en NSC en PVV voor. Het kan zijn dat ze aan de onderhandelingstafel nog tot een overeenstemming komen.

Verder was is een grondwetswijziging een zaak van lange adem is. Rutte is blij met de opstelling van Keijzer. “Het is verstandig wat ze zegt”, aldus de premier. “Ga niet repareren wat niet stuk is.”