Artsen en laboratoria hoeven voortaan positieve coronatesten niet meer aan de GGD’s door te geven. Het kabinet volgt een advies daarover van het RIVM. Volgens het instituut hoeft covid-19 niet meer te worden aangemerkt als infectieziekte met de “A-status”, de hoogste categorie.

Het instituut wijst erop dat de circulatie van het virus nog steeds daalt en dat er geen aanwijzingen zijn dat de huidige varianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten. Volgens het RIVM lijkt de kans klein dat er op korte termijn nieuwe varianten ontstaan die tot ernstige ziekte leiden.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid benadrukt dat het ook zonder A-status belangrijk blijft de ontwikkeling van het virus en de druk op de zorg in de gaten te houden. “De monitoring van het virus gaat door, waarbij de surveillance van het rioolwater en de infectieradar belangrijke instrumenten zijn om de circulatie van het virus te volgen.”

De algemene adviezen hoe mensen moeten omgaan met corona blijven gelden. Daaronder zijn thuis blijven als je ziek bent en bij lichte klachten overleggen met de werkgever of er thuis kan worden gewerkt.