Oud-Tweede Kamervoorzitter Arib probeert via een civiele procedure het onderzoek dat naar haar wordt gedaan te stoppen. Ook wil ze niet dat de uitkomsten van dat onderzoek openbaar worden gemaakt. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp in een brief van het presidium (het bestuur van de Tweede Kamer) als antwoord op vragen van Kamerleden.

Volgens Bergkamp eist Arib dat alle gegevens in het feitenonderzoek over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van haar gedurende haar voorzitterschap worden gewist en vernietigd en dat de Tweede Kamer alle schade die ze daardoor heeft geleden vergoedt.

Bergkamp zegt dat het presidium het betreurt dat Arib deze stappen neemt “in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek”. Daarbij zegt Bergkamp wel dat het Arib vrij staat om deze weg te volgen.

Vertraging

Wanneer het onderzoek naar Arib is afgerond, is niet duidelijk. In de brief zegt Bergkamp te begrijpen dat er zorgen zijn over de duur van het onderzoek. Ze erkent dat een “tijdige afronding voor alle betrokkenen wenselijk zou zijn geweest”. Volgens haar is het onderzoek wel in de afrondende fase, maar loopt het nu vertraging op door de juridische procedures van Arib.

Arib zat 24 jaar in de Tweede Kamer. Tussen 2016 en 2021 was ze voorzitter. Eind september vorig jaar lekte uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer haar onderzocht vanwege klachten over grensoverschrijdend gedrag tijdens haar voorzitterschap.

Het presidium had twee anonieme brieven ontvangen. Daaruit kwam het beeld naar voren dat er onder Arib mogelijk sprake was van “een zeer onveilige werkomgeving” voor ambtenaren. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie en mensen hebben gekleineerd.

Procedure in juni gestart

Aribs advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops, willen alleen zeggen dat ze het betreuren dat het nieuws naar buiten is gekomen. “We wilden liever dat een rechter zich erover had gebogen.” Tegen de Volkskrant zeggen ze dat het klopt dat Arib juridische stappen heeft genomen “om bepaalde personen aansprakelijk te stellen voor het onrechtmatige onderzoek dat tegen haar is gestart”. De procedure is half juni al opgestart, zeggen ze.

Volgens de twee gaat het niet alleen om de vraag of de Staat der Nederlanden aansprakelijk is, maar ook of het presidium aansprakelijk gesteld kan worden voor het geven van de opdracht om onderzoek te doen. De advocaten zeggen tegen de krant dat “de feiten rondom deze zaak verdraaid worden in de brief”.

Ze zeggen bijvoorbeeld dat Arib de gespreksverslagen van de geïnterviewden niet mag inzien. En ze willen dat alle informatie aan hen wordt verstrekt.

“Je kunt niet even naar een kantoor gaan en daar honderden pagina’s inzien en uit je hoofd leren. Je mag geen kopieën maken en je moet je telefoon inleveren. Wij vinden: je moet die documenten kunnen meenemen om zelf wederonderzoek te kunnen laten uitvoeren”, zegt het advocatenechtpaar tegen de krant.