De leden van GroenLinks en PvdA willen de afschaffing van de monarchie in het verkiezingsprogramma opnemen. Op een congres in Rotterdam stemde een meerderheid van ruim 52 procent voor aanvulling van het programma met die strekking.

Indieners van het voorstel noemen de monarchie en bijbehorende erfopvolging verouderd. Ze spreken van een “systeem van ongelijkheid” en wijzen op de miljoenen die elk jaar naar het koningshuis gaan. Dat geld zou beter kunnen naar mensen die het harder nodig hebben, aldus de indieners van het plan.

“Het koningshuis kost een hoop maar je hebt er je niets aan”, zei een spreker op het congres. “Talenten zouden de juiste papieren moeten zijn, niet je afkomst”, zei een andere spreker.

Ook het NSDAP-verleden van prins Bernhard en het koloniale verleden – waaraan het koningshuis volgens een recent onderzoek een groot deel van het vermogen te danken heeft -kwamen aan de orde.

Niet iedereen van de achterban van de partijen vindt het afschaffen van de monarchie een goed plan. Zo haalden sommigen de symbolische functie van het koningshuis aan. En ook een republiek is “niet altijd zaligmakend”, aldus een spreker.

Het afschaffen van de monarchie stond niet in het verkiezingsprogramma van de samenwerkende partijen GroenLinks en PvdA. Er stonden wel voorstellen in waarin koning Willem-Alexander alleen een ceremoniële functie krijgt en daarnaast belasting moet gaan betalen.

De schrijvers van het programma vonden die voorstellen ver genoeg gaan, maar de leden van de partijen stemden dus voor een ‘parlementaire republiek’ in het verkiezingsprogramma.