Minister Adema gaat met de Europese Commissie praten over de subsidies voor boeren die verduurzamen. Kort geleden werd bekend dat de betalingen aan boeren op grond van de zogeheten GLB-eco-regeling veel lager uitpakken dan eerder werd gedacht. Die subsidieregeling is bedoeld om Europese boeren te stimuleren om te investeren in duurzaamheid en biodiversiteit.

Maar in Nederland hebben veel meer boeren van de subsidieregeling gebruikgemaakt dan was verwacht en daardoor worden de tarieven nu naar beneden bijgesteld.

In het eerste debat van de nieuwe Tweede Kamer toonden Kamerleden zich zeer kritisch over de gang van zaken. De hele Kamer vroeg of de minister het gat kan dichten.

Adema: niet eenvoudig

De demissionaire minister had veel begrip voor de zorgen van de Kamer (en van de boeren die het betreft), maar hij zei ook dat het niet eenvoudig is om de boeren te compenseren. Adema benadrukte aangenaam verrast te zijn dat zoveel boeren zich willen inzetten voor verduurzaming. “Dat is echt een goed resultaat.”

Hij begrijpt dat boeren zwaar teleurgesteld zijn als de bedragen anders uitvallen dan ze hadden gedacht. “Dat vind ik slecht, ook als het gaat om de betrouwbaarheid van de overheid.”

Stinkende best

Adema wees erop dat volgens de afspraken met de Europese Commissie het ministerie van Landbouw het bedrag niet mag aanvullen. Hij noemde dat zuur en hij gaat zijn “stinkende best voor de boeren doen” om meer ruimte te krijgen van de Commissie. “Als dat niet gebeurt, zitten we helemaal klem.”

Mochten de gesprekken niks opleveren, komt de minister mogelijk met andere maatregelen, maar hij wil dat stap voor stap doen en in overleg met de boeren. Adema zei dat hij boeren die verduurzamen niet wil “demotiveren”.