Het is niet zeker dat er volgende week een akkoord is met betrokken partijen over de toekomst van de landbouwsector. “We zijn nog steeds aan het onderhandelen”, zegt minister Piet Adema (ChristenUnie), die het wel “cruciaal” vindt dat het stuk deze maand af komt.

Eigenlijk had Adema deze week duidelijkheid willen geven over het landbouwakkoord. Maar LTO Nederland wees de concepttekst die maandag op tafel lag af. Naar aanleiding daarvan heeft hij de afgelopen dagen een paar “stevige gesprekken” gevoerd met de grootste landbouworganisatie.

De minister mikt nu op komende woensdag, 17 mei. “Maar het gaat mij niet om een deadline, het gaat mij om de kwaliteit van het akkoord en een breed draagvlak.” De handtekening van LTO mag zeker niet ontbreken, zegt hij. “Zonder LTO hebben we geen akkoord.”

Er moet wat hem betreft in elk geval deze maand nog duidelijkheid komen over wat er in het akkoord komt te staan. Vorige week heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor de uitkoop van ‘piekbelasters’, veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden die veel stikstof uitstoten. En de minister wil dat zij nu snel een afweging kunnen maken of zij zich daarvoor willen aanmelden.