Er kunnen de komende tijd duizend extra uitgiftepunten komen van gratis menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen met een laag inkomen. Het kabinet heeft daar geld voor beschikbaar gesteld.

De Stichting Voedselvangnet, het Rode Kruis en het Armoedefonds krijgen in totaal 15,8 miljoen euro om meer voedingsmiddelen maar ook, kleding, schoolspullen en dus menstruatieproducten te kunnen verspreiden, schrijft minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebeleid aan de Kamer.

Met de middelen kan het Armoedefonds het aantal uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten uitbreiden van 1500 naar 2500, denkt Schouten.

Een meerderheid in de Kamer drong begin deze maand aan op meer actie van het kabinet om armoede te bestrijden. Het CPB zei toen dat volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens raken als er geen nieuw steunbeleid komt voor die groep.

‘Belemmerend’

Eind vorig jaar drong de Kamer aan op meer gratis menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen met een laag inkomen. Schouten zei toen dat menstruatiearmoede “heel belemmerend” kan werken, “met name voor jonge vrouwen”. “Als ze die producten niet meer kunnen betalen, kan dat bepalen of ze nog mee kunnen doen.”

Er zijn al veel gemeenten die gratis menstruatieproducten aanbieden, bijvoorbeeld in buurthuizen, middelbare scholen en voedsel- en kledingbanken. In het najaar van 2022 opende het het Armoedefonds in Utrecht het duizendste ophaalpunt voor gratis menstruatieproducten. Eén op de tien vrouwen en meisjes komt soms geld te kort om deze producten te kopen, zei een woordvoerder van het Armoedefonds.

Bij de opening van het afhaalpunt in Utrecht merkten ze dat er veel behoefte is aan de gratis middelen: