Kandidaten van Kleur

about_1

Artie Ramsodit – PvdA Eerste Kamer

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik houd enorm van reizen. Met mijn gezin heb ik in 2017 een half jaar in India gewoond. Daar heb ik samengewerkt met Fieldsofview (fieldsofview.in) in Bangelore. Zij ontwikkelen spellen en simulaties om sociale ongelijkheid te verkleinen.  Zo hebben we samen een spel ontwikkeld om de patronen bij stagediscriminatie in beeld te brengen en te ervaren.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Representatie van de gehele samenleving op alle plekken waar politieke  beslissingen worden genomen is noodzakelijk. Zonder representatie versmald het blikveld. Daarom is het van grote waarde dat Kleur de Kamer de zichtbaarheid van kleurrijke kandidaten vergroot.

Wat vind je het leukst aan je provincie en waarom ?
Ik ben kandidaat voor de Eerste Kamer en voel mij thuis in verschillende provincies. Toen ik vanuit Suriname naar Nederland kwam, zijn mijn ouders gaan werken bij joh. Enschede in Haarlem in Noord-Holland, de drukkerij waar destijds ook het bankbiljetten werden gedrukt. Ik heb in de provincie  Zuid-Holland mijn basisschool tijd doorlopen. Elke keer als ik in Hoogvliet,  Schiedam of Rotterdam (Spangen) ben komen er warme herinneringen naar boven. Ik heb gestudeerd in Enschede, provincie Overijssel. Mijn studietijd daar was een geweldige tijd.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je lid van de Eerste Kamer bent ?
Iedereen in onze samenleving heeft recht op bestaanszekerheid. Het is mijn drijfveer in mijn dagelijks werk als gepromoveerd onderzoeker, ondernemer, bestuurder en toezichthouder. Nu wil ik daar verder vervolg aan geven als lid van de Eerste Kamer. Ik wil ervoor zorgen dat de wetten en regels sociaal zijn voor iedereen.

De bestaanszekerheid versterken en kansen vergroten, dat kan ik vanuit en mét de Eerste Kamer realiseren. Dat wil ik ook met het brede team daarbuiten. Mijn huidige positie verschaft me die mogelijkheid. Op het gebied van wonen, werk, gezondheid en veiligheid ben ik verbonden met de uitdagingen waar Nederlanders dagelijks mee worstelen. Die verbinding heb ik te danken aan mijn diverse netwerken, mijn kennis en expertise en mijn persoonlijke ervaringen als immigrant.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je de Eerste Kamer?
Ik wil bereiken dat bij het vaststellen van wetten er altijd goed getoetst en gecontroleerd wordt welke gevolgen de wet heeft voor bestaanszekerheid,  kansengelijkheid en gelijke behandeling. Zo kunnen we alerter zijn op onwenselijke wetgeving zoals de kostendelersnorm.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen ?
Direct op mij stemmen kan helaas niet omdat ik kandidaat ben voor de Eerste Kamer. Je stem voor de PvdA vergroot wel de kans dat ik in de Eerste Kamer kom. De uitslag van de verkiezingen van de Provinciale Staten bepaalt namelijk hoeveel zetels de PvdA in de Eerste Kamer krijgt. De PvdA heeft nu 6 zetels en ik sta op plek 7.  Spannend dus.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Meer over mij vind je op mijn website: www.artieramsodit.com/politiek
Of op de site van de PvdA  www.pvda.nl/politici/artie-ramsodit-de-graaf.
Of op Insta: instagram.com/artie.ramsodit
Of LinkedIn : www.linkedin.com/in/artie-ramsodit